Org.nr.

  982137772  

  

  NoAbuse

  Tømmervn 5

  3681 Notodden

  tlf: 35 01 20 50

  e-post

  post@noabuse.no
    

    

  Last ned plakat

 
Voldelige overgrep
Tiltaksoversikt
 

Krisesentre
Oversikt fra Krisesentersekreteriatet

 

Oslo og Akershus Aust - Agder Buskerud Finnmark
Krisesenter Krisesenter Krisesenter Krisesenter
. . . .
Hedmark Hordaland Møre og 
Romsdal
Nord- trøndelag
Krisesenter Krisesenter Krisesenter Krisesenter
. . . .
Oppland Nordland Rogaland
Krisesenter Krisesenter Krisesenter
. . . .
Sør- Trøndelag Sogn og fjordane Telemark Troms
Krisesenter Krisesenter Krisesenter Krisesenter
Vest - Agder Vestfold

Østfold

Krisesenter Krisesenter Krisesenter


Danmark

Boligforbundets Krisesenter

tlf 39 61 21 35
Email post@bfkc.dk
Callisensvei 11
2900 Hellerup

Lokk
LOKK  Landsorganisation af Kvindekrisecentre i Danmark. 
Applebys Plads 7   1411 København K  tlf. 32 95 90 19 
sekretariat@lokk.dk 
Her kan du også finde links til andre krisecentre.
Krisecentre - oversigt

  
.
.

Viktige
koblinger

Voldstiltak-fylker

Senteroversikt kirkens sos

Offentlige tiltak
Organisasjoner
Alternativ til vold
Behandlingssteder
.
Temastoff
Tidskrifter
Aktuelle bøker
Foredragsholdere
.

Hjelpetelefoner

Juridisk rådgivning
.
Ta Kontakt
Støttespillere
Sponsorer 

Siste nytt fra avisene

 

 


     ©  Wenche og Jan Kåre Tolfsen  [ post@noabuse.no ] Sist oppdatert 04. november 2004