Org.nr.

  982137772  

  

  NoAbuse

  Tømmervn 5

  3681 Notodden

  tlf: 35 01 20 50

  e-post

  post@noabuse.no
    

    

  Last ned plakat

 
Voldelige overgrep
Hva er familievold
 

NoAbuse ønsker å være med på å synliggjøre problematikken med familievold. På websidene vil du finne temastoff til hjelp og veiledning, og hvor du eventuelt kan søke hjelp for dine spørsmål og behov.


Alternativ til vold definerer familievold slik:

FYSISK VOLD.
Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.
Fysisk mishandling inkluderer:
Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning

PSYKISK VOLD.
Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.
Psykisk mishandling inkluderer:
Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør:

SEKSUELL VOLD.
Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre. Seksuell mishandling inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

KONTROLLERENDE ADFERD.
Den viktigste drivkraften for den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/familie. Utover de handlingene som til nå er beskrevet benyttes også andre maktmidler som krenker og skaper frykt hos kvinner. Dette gjør det enda vanskeligere for kvinner og handle slik at de selv og evt. barn i familien sikres verdige livsforhold.

Eksempler på dette kan være:
ØKONOMISK KONTROLL:
Nekte henne å arbeide, prøve å få henne oppsagt, ta kontroll over pengene hennes.
SETTE BARNA OPP MOT HENNE:
True med å kontakte barnevernet dersom hun vil reise, beskrive partneren overfor barna på en krenkende måte.
TRUSLER:
Utsette henne for trusler om å skade slektninger, venner eller dem hun jobber sammen med. True med å sette ut rykter om henne til de samme.
DOMINERENDE ADFERD:
Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke henne i påsyn av andre.
SETTE HENNE I FORLEGENHET:
Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker henne.
ISOLASJON:
Kontrollere hva hun gjør, hvor hun, hvem hun er sammen med og hva hun snakker med andre om.

Vi må ta barnet på alvor, hvis ikke vil familievolden fortsette,
sier Øyvind Aschjem i Alternativ til Vold

"Kan du hjelpe sånne som meg, eller...?"
Et fortvilet spørsmål fra en 40 åring etter en samtale hvor han for første gang våger å fortelle om de mørke sidene. Om utskjellingen, truslene og slagene som rammer den kvinnen han ønsket å elske. Om barna som må søke tilflukt i andre deler av huset og som ikke tør komme fram før alt er over.
Og etterpå tausheten...
Fra boken  Nei, nei gutt ...
Skrevet av familierådgiver og forfatter Øyvind Aschjem

Nettavisen 28 Juni 2001
Drepende kjærlighet
Ofte er det krangel mellom kjærester og bekjente som leder til drap i Norge. Hittil i år mener politiet fem kvinner er drept av sine menn eller eks-menn.

Verdikommisjonens 52 teser om vold i Norge
teser, tekst og kilder

Mange mennesker har personlige erfaringer med hvordan alkohol og vold henger sammen. Kanskje har hele barndommen fått preg av fyll og bråk. 
Fra: Alkohol og vold


 Ta kontakt.

  
.
.

Viktige
koblinger

Voldstiltak-fylker

Senteroversikt kirkens sos

Offentlige tiltak
Organisasjoner
Alternativ til vold
Behandlingssteder
.
Temastoff
Tidskrifter
Aktuelle bøker
Foredragsholdere
.

Hjelpetelefoner

Juridisk rådgivning
.
Ta Kontakt
Støttespillere
Sponsorer 

Siste nytt fra avisene

 

 


     ©  Wenche og Jan Kåre Tolfsen  [ post@noabuse.no ] Sist oppdatert 07. september 2009