Org.nr.

  982137772  

  

  NoAbuse

  Tømmervn 5

  3681 Notodden

  tlf: 35 01 20 50

  e-post

  post@noabuse.no
    

    

  Last ned plakat

 
Seksuelle overgrep
Hva er seksuelle overgrep?

 

Alternativ til vold:
SEKSUELL MISHANDLING.
Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.

Seksuell mishandling inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
 

Britasdotter/Støvling, 1983
Seksuelle overgrep er fysisk eller psykisk utnytting av barn og unges seksuelle integritet.

HØYESTERETT:
Kvinne frifunnet for ærekrenking
Nettavisen  20. nov 2001

Høyesterett har frifunnet en 32 år gammel kvinne fra kravet om erstatning til mannen hun beskyldte for voldtekt.
Kvinnen fra Nordmøre ble av både herredsretten i Volda og lagmannsretten i Ålesund dømt til å betale mannen 20.000 kroner i erstatning for ærekrenking. Men Høyesterett har i dag frifunnet kvinnen.

Høyesterett legger i dommen vekt på at mennesker som mener de er utsatt for overgrep, må få lov til å snakke om det med andre.

De fem dommerne delte seg i et flertall på tre og et mindretall på to. Advokat Anne Hovde, som forsvarte kvinnen i retten, er svært glad for dommen i Høyesterett.
– Vi reagerer med glede.
Det viktigste Høyesterett har sagt, er at voldsofferet har en rett til å fortelle om det. Det oppfatter jeg som en essensiell rett her i samfunnet, sier Hovde til NRK.


Incest er samhandling mellom slektninger i rett, nedadstigende linje, samt søsken.

I dag er det vanlig å bruke et utvidet incestsbegrep, som omhandler andre nære omsorgspersoner enn de biologiske foreldrene.

Tre områder er barnets private, og skal ikke berøres av andre. Det er bryster, kjønnsorganer forøvrig og ende.

Skadevirkningene kan være forskjellige fra person til person, avhengig av overgrepenes hyppighet og den utsattes alder. Tvang, vold eller forføring spiller også inn.

De evigvarende skadene sitter ikke i underlivet, men i sjelen.

Dahlstrøm-Lannes, 1990

Hentet fra Seksuelle overgrep - Utfordringer for frivillige og ansatte i lag og organisasjoner. 
Skrevet av Aslak A Ulberget

Kjempeinteresse for foreldrekurs om nettsex

OK - OMSORG OG KUNNSKAP
OK betyr at alle jenter er OK slik de er! Ingen trenger omskjæring.
Omskjæring av jenter er skadelig, unødvendig, og ulovlig. Kvinnelig omskjæring er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis eller påføres annen varig skade, og som foretas av andre årsaker enn medisinsk nødvendig behandling.

Sett grenser 
En kampanje for og av unge jenter mot seksuell trakassering! Vi har laga !sett grenser fordi det er på tide å gjøre opprør!

NoAbuse ønsker å være med på å synliggjøre problematikken seksuelle overgrep mot barn. På websidene vil du finne fagstoff til hjelp og veiledning, og hvor du eventuelt kan søke hjelp for dine spørsmål og behov.

 Ta kontakt.

  
.
.

Viktige
koblinger

Sentre
Norge Utlandet

Senteroversikt kirkens sos

Organisasjoner

Hjelpetelefoner

Juridisk rådgivning
Hva skjer
Selvhjelp
Anmelde
.
Temastoff
Faglig
Tidskrifter
Foredragsholdere
og terapeuter 
Aktuelle bøker
 
Hjemmesider
Barn og ungdom
Bruk NoAbuse
 
.
Fellesstiftelsen
Emmaprosjektet
.
Støttespillere
Sponsorer 

Avisklipp:

Seksuelle overgrep


     ©  Wenche og Jan Kåre Tolfsen  [ post@noabuse.no ] Sist oppdatert 03. februar 2003