Org.nr.

  982137772  

  

  NoAbuse

  Tømmervn 5

  3681 Notodden

  tlf: 35 01 20 50

  e-post

  post@noabuse.no
    

    

  Last ned plakat

        
 

 
Hjelpetelefoner
AA Anonyme alkoholikere
Landsdekkende opplysningstelefon

 

911 77 770
Anorexi og bulimi
Informasjon og krisetelefon
Mandag til torsdag 22 94 00 10
Alarmtelefon for barn og unge www.116111.no 11 61 11
Angsttelefonen Åpen på hverdager 22 22 35 30
AL-ANON: Telefon for deg som lider fordi en annen misbruker alkohol:    51 66 00 00
Røde Kors- telefonen for barn og ungdom

Gratis grønt nummer Mandag-fredag: 14.00-20.00

80 03 33 21
 
Barneombudet Kontortelefon kl.08.00 -15.00 22 99 39 50
Klar melding INN    
Krise og rådgivningstelefon for menn


 

22 41 90 16
Bekymringstelefon for foreldre. @POST Organisasjon Voksne for Barn åpent mandag og torsdag klokken 10-20,
tirsdag, onsdag og fredag klokken 10-16.

81 00 39 40
Mental Helses Hjelpetelefon @POST Døgnvakt 11 61 23
NA-Anonyme narkomane i Norge Landsdekkende opplysningstelefon: Mobiltelefon Mandag-fredag: 17.00-19.00 90 52 93 59
Narkotikarådgivning og støttetelefon for pårørende: mobiltelefon
Telemark
92 02 15 17
90 76 92 37
OmsorgSenteret Sandefjord
Forebyggende arbeid mot selvmord
33 46 42 90
Kripos   02800
Politi

Døgnvakt

112
Prostitusjon
Et sosialt hjelpetiltak for deg med prostitusjonserfaring
23 10 02 00
Kirkens SOS

Kirken SOS vet at for mange er det vanskelig å snakke om ting de har opplevd og hvordan de har det. Derfor har Kirkens SOS  opprettet denne tjenesten, for at det også skal være mulig å skrive om det.

SOS meldinger
Kirkens SOS.

Døgnvakt

81 53 33 00
Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner. 23 22 79 30
Redd Barna.   22 99 09 00
Krise og hjelpetelefon for BARN OG FAMILIER i barnevernsaker   67 58 01 70
Reform
Krise- og rådgivningstelefonen for menn
Krisetelefonen har åpningstid mellom kl. 17.00 – 20.00

Hvis det er akutt, kan man også ringe Reform på dagtid tel.

22 41 90 16

 22 34 09 50

Røyketelefon 
Gratis rettledning om røykeavvenning i regi av Sosial og Helsedirektoratet
Gratis grønt nummer 80 04 00 85
Landsforeningen for psykopatofre Hjelpetelefoner 41 40 20 40
SUSS Senteret for Ungdom, samliv og seksualitet Gratis grønt nummer 80 03 38 66
Tollvesenet sin narkotikatipstelefon Gratis grønt nummer Døgnvakt 80 03 142 0
Landsforeningen  for voldsofre    22 16 40 00
 
  Barneombudet

Kirkens ressussenter

Mental Helse

Taperforeningen


     ©  Wenche og Jan Kåre Tolfsen  [ post@noabuse.no ] Sist oppdatert 08. november 2013